Ki Hajar Dewantara

Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru.

Ki Hajar Dewantara

Iklan

Harvey Mackay

Tak peduli seberapa pintar dan berbakatnya kamu, tetap saja kamu tidak dapat melakukan semuanya sendirian.

Harvey Mackay